EKODREN d.o.o.

ZAŠTITA OD NEUGODNIH MIRISA

Tijekom određenih godišnjih doba gradska središta često su izložena lošim mirisima koji dolaze iz odvodnih sustava. Prisutnost mješovitih kanalizacijskih sustava glavni je izvor neugodnih mirisa. Sifoni koji se ponekad nalaze u šahtovima isušuju se tijekom dužeg sušnog razdoblja i više ne osiguravaju zaštitu od neugodnih mirisa.
Ventili protiv neugodnih mirisa STINK-SHIELD® ugrađuju se u nefekalne odvodne sustave površinske vode kako bi se zaštitili od utjecaja loših mirisa tokom cijele godine podižu, i u sušnim razdobljima.

ANTI-SMELL VALVE STINK-SHIELD® ANTI-SMELL VALVE VERTICAL STINK-SHIELD®
UGRADNJA STINK-SHIELD® VERTICAL
STINK-SHIELD® VERTICAL prilagođava se svim vrstama cijevi i konfiguracijama
šahtova te se ugrađuje:
• na ulazu u mrežu za odvodnju kišnice;
• u ulaz cijevi, drži se na mjestu zahvaljujući ekspanzijskoj stezaljci. Može se
ukloniti u bilo kojem trenutku radi pregleda ili održavanja.

UGRADNJA STINK-SHIELD®
STINK-SHIELD® ventil za neugodne mirise ugrađuje se na ulazno koljeno
odvoda kišnice promjera DN 200.
Ugradnja je brza i lagana pomoću inox AISI 304 obujmice.
 
 
 
ZA KANALIZACIJSKE ŠAHTOVE
kod svih standardnih šahtova s konusom DN 625.
Ugradnja je moguća kod otvora koji imaju različite promjere
(Ø 59,5 do 64,5 cm).
Kompaktna konstrukcija dozvoljava naknadnu ugradnju bez
specijalnog alata. Ugradnja je moguća kod betonskih i plastičnih
šahtova s otvorima DN 625.
Kod standardnih kanalizacijskih šahtova s normalnom koncentracijom
onečišćenja H2S očekuje se funkcioniranje ROMOLD aktivnog ugljena
u trajanju do 5 godina.
Filter-Set sastoji se od:
-kućišta filtera
- uložak simpregniranim aktivnim ugljenom
- pribor za pričvršćivanje
- upute za ugradnju
- pumpa za zrak
A. PREPUMPNE STANICE
Kod velike koncentracije neugodnih mirisa usisava se kompletni
zagađeni zrak iz prepumpne stanice. Ventilator koji je ugrađen
u filter komoru adsorbera stvara podtlak i usisava kompletni
zagađeni zrak iz prepumpne stanice preko sloja s aktivnim
ugljenom. U poklopcu prepumpne stanice ugrađuje se dodatni
fliter, tako da čak i kod nestanka struje ne dolazi do strujanja
neugodnih mirisa iz prepumpne stanice. Količina aktivnog ugljena
određuje se prema stvarnom opterećenju (volumenu i koncentraciji
neugodnih mirisa) te prema željenom vijeku trajanja Activ-filtera.
B. IZLAZ I ULAZ ZRAKA U CJEVOVODU
Komora za odzračivanje i ispuštanje odzračnih ventila (ulaz i izlaz
zraka u tlačnom cjevovodu). Na određenim točkama u tlačnom
cjevovodu potrebno je ugraditi ventile za odzračivanje koji dozvoljavaju
izlaz i ulaz zraka u cjevovod (npr. uzvišenje u cjevovodu).
Na tim točkama kod tlačnih cjevovoda za otpadne vode izlazi
velika koncentracija neugodnih mirisa s visokom koncentracijom
H2S. Taj ispušni zagađeni zrak čistise preko aktivnog ugljena.
Komore za filtriranje mogu bti opremljene s filter ulošcima ili slojem impregniranog aktivnog ugljena u kućištu.
C. ŠAHT NA KRAJU TLAČNOG CJEVOVODA
Prekidni šahtovi na kraju tlačnog cjevovoda (ROMOLD konstrukcija
tangencijalnog prekidnog šahta) konstruiraju se tako da dolazi do
turbulentnog strujanja otpadne vode što omogućava odvajanje
H2S iz otpadne vode i strujanje u plinovitom stanju prema okolini.
Na tom mjestu smanjuje se koncentracija H2S koja se transportira
dalje u šahtove za kanalizaciju, namjerno inducirana turbulencija
otpadne vode troši H2S plin te tako smanjuje opterećenje
na sljedećem gravitacijskom šahtu. Zagađeni zrak usisava se uz
pomoć ventilatorakoji je ugrađen u filteru, filtrira se preko aktivnog
ugljena i struji pročišćen u okolinu. Ova Filter-konstrukcija
može se ugraditi kod svih šahtova kanalizacijskih otpadnih voda
kod kojih se pojavljuju neugodni mirisi.